ගෝඨාභය බුද්ධි නිලධාරීන් ගැන කතා කරයි

තමන් ආරක්ෂක ලේකම්ව සිටියදී රාජ්‍ය බුද්ධි අංශ නිලධාරීන්ට දේශපාලනඥයින් යන එන තැන් ගැන  තොරතුරු සොයන ලෙසට උපදෙස් නොදුන් බව හිටපු ආරක්ෂක ලේකම් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා අද ප්‍රකාශ කළා.

තමන් ඔවුන්ට උපදෙස් දුන්නේ රටට තර්ජනයක් වූ ත්‍රස්තවාදීන් සම්බන්ධයෙන් සොයාබලන ලෙස බවයි  ඒ මහතා මාතරදී අද පැවැති පෙරපාසල් ගුරු උපහාර උත්සවයකදී කියා සිටියේ.

තමන් යන එන තැන් බුද්ධි අංශ විසින් දැන් සෙවීමට උත්සාහ කරන්නේ නම් ඒ සඳහා කාලය වැය කිරීම අනවශ්‍ය බවත්, තමන්ගේ දිනපතා වැඩසටහන ඔවුන්ට ලබාදීමට  හැකි බවත්,ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා මෙහිදී පවසා තිබෙනවා.

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න