ලොව උසම ගොඩනැගිල්ලෙන් පහලට දුරකථනයක් විසිකරලා(Video)

මෑතකදී එළිදක්වන ලද අයි ෆොන් 7 (ඇපල් ) දුරකථනයක් තරුණයකු විසින් ලොව උසම ගොඩනැගිල්ල වන බර්ජ කලීෆා ගොඩනැගිල්ල මුදුනේ සිට පොලවට විසි කරන ආකාරයේ වීඩියෝවක් අන්තර්ජාලයේ ප්‍රචලිතව තිබෙනවා. ලොව උසම ගොඩනැගිල්ලේ 148 වන මහලේ සිටයි මෙම දුරකථනය විසිකර දමා ඇත්තේ. ඉන්දියාව වැනි රටවල ඇතැම් තරුණයන් ඇපල් දුරකථනයක් ලබා ගැනීම සදහා වකුගඩු පවා අලවි කරන තත්ත්වයක් තුල මිල අධික ඇපල් දුරකථනයක් මෙසේ විනාශකර දැමීම ගැන ඇතැම් පිරිස් කණගාටුවද පල කර තිබෙනවා. මේ එම වීඩියෝ දසුනයි.

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න