නොඛෙල් සාම ත්‍යාගය කොලොම්බියාවේ සාමය වෙනුවෙන් කැපවූ ජනපති සැන්ටෝස්ට

2016 වසරේ නොඛෙල් සාම ත්‍යාගය කොලොම්බියානු ජනාධිපති ජුවාන් මැනුවෙල් සැන්ටෝස් මහතාට පිරිනැමීමට තීරණය කර තිඛෙනවා.දශක ගණනාවක් පුරා කොලොබ්මියාව තුල පැවැති ත්‍ර්‍රස්තවාදය මැඩලීම සදහා සාමය වෙනුවෙන් දැක්වූ දායකත්වය හේතුවෙන් නොඛෙල් සාම ත්‍යාගය ඔහුට පිරිනමන බවයි අද නිවේදනය කෙරුණේ.
මේ එම අවස්ථාවයි.

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න