නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව ලබන මාසයේ පාර්ලිමේන්තුවට ගෙන ඒමේ සූදානමක්

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව සම්බන්ධ කෙටුම්පත් කමිටු වාර්තාව ලබන මස ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කිරීමට කටයුතු යොදා තිඛෙනවා.

සමසමාජ පක්ෂයේ බහුතර කණ්ඩායමේ ජාතික සංවිධායක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ආචාර්ය ජයම්පති වික්‍රමරත්න මහතා පැවසුවේ ඊට අදාළ සැලසුම් මේ වන විට සිදුකෙරෙන බවයි.

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව සම්බන්ධ මෙහෙයුම් කමිටුව මැතිවරණ ක්‍රමය, විධායකය සහ බලය බෙදාහැරීම ගැන මේ වන විට සාර්ථකව සාකච්ඡා කරමින් සිටිනවා.

මේ අනුව සමස්ත ශ්‍රී ලංකාවාසීන්ටම සංහිඳියාවෙන් දිවි ගෙවිය හැකි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් ස්ථාපිත කිරීමට හැකි වනු ඇති බවත් ජයම්පති වික්‍රමරත්න මහතා සදහන් කළා.

ඒකීයත්වය සුරක්ෂිතයි

1972 සහ 1978 ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා කෙටුම්පත් සාකච්ඡා සඳහා දෙමළ පක්ෂ නියෝජිතයන් ඉදිරිපත් නොවූ බවත්, සියලු ජාතීන් එක්ව කෙටුම්පත් කිරීමට කටයුතු යොදන පළමු අවස්ථාව මෙය බවත් ඔහුකියා සිටියා.

මෙහෙයුම් කමිටු හා අනුකමිටුවල පක්ෂ විපක්ෂ මෙන්ම සියලු ජාතීන් නියෝජනය කරන නියෝජිතයන් සිටීම මඟින් ඒකීය ශ්‍රී ලංකාවක් යන සංකල්පය ආරක්ෂා කළ හැකි බවයි ඔහු අවධාරණය කළේ.

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න