දැවැන්ත බෝයිං ගුවන් යානයක් සුළගේ ගසාගෙන ගිහින් – Video

බෝයිං 737-430 වර්ගයේ මගී ගුවන් යානයක් පැරගුවේ හී Vaclav Havel ගුවන් තොටුපලට ගොඩ බැස්වීමට ගිය අවස්ථාවේ අවධානමකට මුහුණපා තිබුණා.
ඒ ගුවන් යානය වේගවත් සුළං ධාරාවකට හසුව ගසා ගෙන යාම හේතුවෙන්.
එම අවස්ථාවේ යානය නියමිත මාර්ගයෙන් ඉවතට යොමුවන අතර නියමුවා විසින් යානය යළිත් ඉහලට ගෙන යන අයුරු මේ ආකාරයෙන් පටිගතව තිබෙනවා.

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න