මැතිවු සුළි කුණාටුව ජීවිත 800ක් බිළිගෙන නික්ම යයි-අමෙරිකාව ඛේරෙයි

මැතිව් සුළි කුණාටුව(Hurricane Matthew) හේතුවෙන් අමෙරිකානු මහද්වීපයේ මරණ 800 ක් වාර්තාවී තිඛෙනවා.
විදෙස් වාර්තා පවසන්නේ ඒ අතරින් වැඩිම හානිය හයිටි රාජ්‍යයට සිදුව ඇති බවයි.
එරටින් වාර්තාවන මරණ ගණන 500 ක් ඉක්මවනවා.

පෙර සූදානම අමෙරිකාවේ ජීවිත රැකගනී

මේ අතර මෙම සුළි කුණාටුව හේතුවෙන් අමෙරිකාවේ දශකයකට පසු සිදුවූ දැවැන්තම ආරක්ෂිත පියවර අනුගමනය කිරීමද සිදුවුණා.

ඒ සුළි කුණාටුව 3න් වන මට්ටමේ ප්‍රබලතාවයකින් ෆ්ලොරඩාවට ඇතුලුවීම හේතුවෙන්.
ඒ හේතුවෙන් අමෙරිකාවෙන් සුළි කුණාටුව මුල් කරගත් කිසිදු මරණයක් වාර්තාවන්නේ නැහැ. එහෙත් එරටින් ගස් කඩා වැටීම් හා විදුලි කුලුණු කඩා වැටීමේ සිද්ධී රැසක් වාර්තාවී තිඛෙනවා.

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න