ඕනෑම ගුවන් තොටුපලකදී නොමිලේ අන්තර්ජාල පහසුකම් ගන්නේ මෙහෙමයි

ලෝකයේ ඕනෑම ගුවන් තොටුපලකදී නොමිලේ අන්තර්ජාලය භාවිතා කළ හැකි බව ඔබ දැන සිටියාද ? අසීමිතව අන්තර්ජාලය භාවිතා කිරීමේ හැකියාව ලොව පුරා ගුවන් තොටුපල වලදී සපයා තිබුණද එය භාවිතා කිරීමට බොහෝ දෙනකු දැනුවත්ව නැහැ. ඒ ගුවන් තොටුපලවල වයි ෆයි පහසුකම්වල රහස් කේත නොදැන සිටීම හේතුවෙන්.
එහෙත් එම සියලු රහස් කේත සැණෙිකින් ඔබට ලබා දෙන සුපිරි දුරකථන මෘදුකාංගයක් හදුන්වා දීමට නිර්මාණකරුවකු සමත්ව සිටිනවා. අනික් පොලාට් නැමති නිර්මාණකරු විසින් නිමවා ඇති මෙම ඇප්ලිකේෂනයෙන් ලොව පුරා ඕනෑම ගුවන් තොටුපලක නම ලෝක සිතියමේ තේරිය හැකි වන අතර එහිදී අදාළ ගුවන් තොටුපලේ අන්තර්ජාල මුරපදය ලබාදෙනවා.එම මෘදුකාංගය භාගත කිරීම වෙනුවෙන් සුලු මුදලක් අය කෙරෙන බවයි අදාළ වෙබ් පිටුවේ දැක්වෙන්නේ.

එම මෘදුකාංගය දුරකථන සදහා පහතින් බාගත කර ගත හැකිය.

මෙතනින් භාගත කරන්න

iOS දුරකථන සදහා ඇප්ලිකේෂණය මෙතනින්

Android දුරකථන සදහා ඇප්ලිකේෂණය මෙතනින්

 

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න