ලොව දැවැන්තම ගුවන් තොටුපල ගොඩනැගීම චීනය ආරම්භ කරයි

ලෝකයේ විශාලම ගුවන් තොටුපොළ ගොඩගැනීමට චීනය පියවර ගෙන තිබෙනවා.

එය වසර 2019 දී විවෘත කිරීමට නියමිතයි.  මෙම ගුවන් තොටුපොළේ සැලසුම් නිර්මාණය පසුගිය සතියේ දී එළිදැක්වුවා.

එය තාරකා මාලුවෙකුගේ නොහොත් පසැගිල්ලෙකුගේ හැඩයෙන් යුක්තයි.

දිගින් මීටර් 1144ක් වන මෙහි පළල මීටර් 996ක්.  මෙම ගුවන් තොටුපොළ ගේට්ටු 78කින් සමන්විතයි.

මහල් දෙකකින් යුත් එහි ඉහළ මහල අන්තර්ජාතික ගුවන් ගමන් සදහා වෙන්කර තිබෙනවා.  පහළ මහල වෙන්කර ඇත්තේ දේශීය ගුවන් ගමන් වෙනුවෙන්.

මෙම පුවත හුවමාරු කරගන්න.Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න