ජේ සී ගේ අපේක්ෂාව පල දරයි / වයඹ වෛද්‍ය පීඨයට මුල් ගල තැබෙයි

වයඹ විශ්වවිද්‍යාලයට විශාල අඩුපාඩුවක්ව පැවති වෛද්‍යපීඨයට මුල්ගල තැබීම අද සිදුකෙරුණා. ඒ උසස් අධ්‍යාපන සහ මහාමාර්ග අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල / අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් සහ එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ජේ සී අලවතුවල යන මහත්වරුන්ගේ සහභාගීත්වයෙන්.

වයඹ විශ්ව විද්‍යාලයට වෛද්‍ය පීඨයක් ඉදිකර දෙන්නැයි පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ජේ සී අලවතුවල මහතා පළමු වරට අග්‍රාමාත්‍යවරයා වෙත ඉල්ලීමක් සිදුකර තිබුණා.
ඒ පසුගිය මැතිවරණ සමයේ කුරුණෑගලදී පැවැති ජන හමුවකදීයි.
එහිදී අග්‍රාමාත්‍යවරයා කියා සිටියේ කඩිනමින් එම ඉල්ලීම යථාර්ථයක් කරන බවයි.
ඒ අනුව අද දිනයේදී කුලියාපිටිය ලබුයාය මංසන්ධියේ, මහනුගලන්දවත්ත පරිශ්‍රයේ දී වයඹ විශ්ව විද්‍යාලයේ වෛද්‍ය පීඨයට මුල් ගල තැබීම සිදුකරනු ලැබුවා.

wayamba-university jc education-minister education-minister-jpg-2

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න

Close
%d bloggers like this: