බොබ් ඩිලන්ට නොඛෙල් සාහිත්‍ය ත්‍යාගය ලබාදීම ගැන රහුමාන්ගේ ප්‍රසාදය

අමෙරිකානු රොක් ගායක හා සාහිත්‍යවේදී බොබ් ඩිලන්ට නොඛෙල් සාහිත්‍ය ත්‍යාගය ලබාදීම පිළිබද සංගීතවේදී ඒ ආර් රහුමාන් ප්‍රසාදය පල කර තිඛෙනවා.
ඔහු මාධ්‍ය වෙත කියා සිටියේ මෙය සියලු සංගීතවේදීන්ට ආඩම්බර විය හැකි තත්ත්වයක් බවයි.
ලෝකයේ සංගීත ක්ෂේත්‍රය වෙනුවෙන් නව වෙනසක් සිදුකළ බොබ් ඩිලන් මෙම සම්මානය සදහා වඩාත් උචිත පුද්ගලයකු බවයි ඒ ආර් රහුමාන් පවසන්නේ.

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න

Close
%d bloggers like this: