සද හානිකරයි / ගිනි කදු ආවාට 47,000 ක් විද්‍යාඥයන් හදුනාගනී

පෘථවි චන්ද්‍රයා මෙතෙක් අප දැන සිටියාට වඩා දැඩි හානිකර ස්ථානයක් බව අනාවරණවී තිඛෙනවා.
විද්‍යාඥයන් පවසන්නේ සද(Moon) මතුපිට අධික ලෙස ගිනි කදු පවතින බව අනාවරණවීම මෙම තත්ත්වයට හේතුවී ඇති බවයි.
සද මතුපිට පිහිටි නව ගිනි කදු ආවාට 222ක් විද්‍යාඥයින් විසින් ආසන්න වශයෙන් හදුනාගෙන තිඛෙනවා.
එවන් හානිකර ගිනිකදු ආවාට 47,000 ක් පමණ සද මතුපිට පවතින බවටයි මේ වන විට අනාවරණවී ඇත්තේ.
ඒ අනුව සෑම අවස්ථාවකදීම සද මතුපිට කිසියම් තැනක ගිනි කදු පිපිරීමක් වාර්තාවන බවටයි ඇරිසෝනා විශ්ව විද්‍යාලයේ විද්‍යාඥයන් හෙළිකරන්නේ.
මෙය සද මතුපිට ජීවය පිහිටුවීම හෝ අනාගත අභ්‍යාවකාශගාමීන් අධෛර්්‍යයමත් කරන්නක් වනු ඇති බවද විද්‍යාඥයන් සදහන් කර තිඛෙනවා.

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න