කැබිනට් මණ්ඩලයට අමතරව 15 දෙනකුගෙන් යුතු දේශපාලන කැබිනෙට්ටුවක්

දැනට ක්‍රියාත්මක කැබිනට් මණ්ඩලයට අමතරව දේශපාලන කැබිනට් මණ්ඩලයක් පත් කිරීමට රජය තීරණය කර තිඛෙනවා.
ඒ අනුව අමාත්‍යවරුන් 15 දෙනකුගෙන් සමන්විතවයි මෙම දේශපාලන කැබිනෙට්ටුව පත් කිරීමට තීරණය කර ඇත්තේ.
ඉදිරි දින 3 තුල එම දේශපාලන කැබිනෙට්ටුව පත් කෙරෙන අතර එය පලමුවරට ලබන අගහරුවාදා රැස්වීමට නියමිතයි.
බ්‍රිතාන්‍ය දේශපාලන සම්ප්‍රදාය අනුව හවුල්කාර ආණ්ඩුවක් පවතින අවස්ථාවල මෙවන් දේශපාලන කැබිනෙට්ටුවක් පත් කරනු ලබනවා.
සාමාන්‍ය කැබිනට් මණ්ඩල රැස්වීමෙන් පසුව දේශපාලන මණ්ඩලය රැස්වනු ඇති.
එමගින් රජයේ හවුල්කාර පක්ෂ අතර ඇති වන අර්බුධ පිළිබද ක්ෂනික විසදුම් ලබාගැනීමේ හැකියාව පවතින බවයි දේශපාලන ආරංචි මාර්ග පවසන්නේ.
මෙම දේශපාලන මණ්ඩල කැබිනෙට්ටුවට රජයේ ප්‍රධානීන් හා හවුල්කාර පක්ෂ ප්‍රදානීන් ඇතුලත් කිරීමට නියමිතයි.

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න