කවීෂා අයේෂානි අනතුරට ලක්වූ අවස්ථාවේ සී සී ටීවී දර්ශන මාධ්‍යයට

රංගන ශිල්පිණි කවීෂා අයේෂාණි අනතුරට ලක්වූ අවස්ථාවේ සී සී ටීවී දර්ශන මාධ්‍ය වෙත නිකුත් කර තිබෙනවා. එහි දැක්වෙන්නේ ඇය විසින් පදවන රථය මාර්ගයේ පසෙක නවතා තිබූ බස් රථයක ගැටී අනතුරට ලක්වන අයුරුයි. අධික වේගයෙන් ධාවනය වන රථය පාලනය කර ගත නොහැකිවීම අනතුරට හේතුව බවයි මෙහි දැක්වෙන්නේ. එම දර්ශනය පහතින්.

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න