මැති ඇමති විස්සකට එරෙහිව ජනපතිට ලිපියක් / නම් ලයිස්තුව මෙතනින්

තීරු බදු රහිත වාහන බලපත්‍ර  3න් වන පාර්ශවයකට අලෙවි කිරීම සම්බන්ධයෙන් ඒකාබද්ධ විපක්ෂය ප්‍රධාන පාර්ලිමේන්තුවේ මැති ඇමතිවරු 20 දෙනකුට චෝදනා එල්ල කර තිඛෙනවා.
නීතීඥ නාගානන්ද කොඩිතුවක්කු මහතා ජනාධිපතිවරයා වෙත ලිපියක් යොමුකරමින් මේ පිළිබද සදහන් කර තිඛෙනවා.
එහි දැක්වෙන්නේ අදාල සිද්ධී සම්බන්ධයෙන් එම මැති ඇමතිවරු 20 දෙනාට එරෙහිව පරීක්ෂණ මෙහෙයවීමට අල්ලස් කොමිසම අසමත්ව ඇති බවයි.
මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවේ ලියාපදිංචිය සදහා රුපියල් 3න් කෝටි තිස් හතර ලක්ෂ 59 දහසක් වටිනා ටොයෝටා ලෑන්ඩ් කෘෘසර් වර්ගයේ රථ රේගුවට රුපියල් දාහත් ලක්ෂ 50 දහසක ගාස්තු පමණක් ගෙවා මෙරටට ගෙන්වා 3න් වන පාර්ශවයක් ලබාගෙන ඇති බවයි මෙම චෝදනාවේ දැක්වෙන්නේ. මේ එම චෝදනා පත්‍රයේ නම ඇතුලත් මැති ඇමති නාම ලේඛනයයි.

Maharoof Imran
H M Priyal Nishantha de Silva
Palitha Kumara Thevarapperuma
Condigamage Mohan Lal Grero
Kanchana Voditha Wijesekara
Anura Sujeewa Senasinghe
Nishantha Muthuhettigamage
Don Thilorin Wijesekaralage Wimalaweera Disanayake
Romesh Chaminda Benthota Pathirana
Kurugamuwe Sarath Nishantha Perera
Wasantha Lakshminath Aluvihare
Wasantha Naresh Parakrama Senanayake
Tennakoon Mudiyanselage Janaka Bandara Tennekoon
Akalanka Buddika Uditha Deduwa Pathirana
Sivapragasam Sivamohan
Chamal Jayantha Rajapaksa
Sarath Chandrasiri Muthukumarana
Jayakody Arachchilage Sisira Kumara Jayakody
Sivaghanam Shrithara

follow and like us:
W3Schools

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න