කෝටි 2500 ක් වටිනා ජේඩි පාෂාණයක් මියන්මාරයෙන්

අමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 170 ක් වටිනා දැවැන්ත ජේඩ් පාෂාණයක් මියන්මාරයේ පතල් කම්කරුවන් පිරිසක් විසින් සොයා ගෙන ඇති බව විදෙස් වාර්තා පවසයි.

මෙය ලොව දෙවන විශාලතම ජේඩ් පාෂාණය වන අතර එහි බර ටොන් 175 ක්.

අඩි 19 ක් පමණ දිගකින් යුක්ත වන මෙම ජේඩ් පාෂාණයේ උස අඩි 14 කි.

ලොව විශාලතම ජේඩ් පාෂාණය දැනට පවතින්නේ චීනයේයි.

චීනයේ ජේඩ් බෞද්ධ ආරාමයේ බුදු රජාණන් වහන්සේගේ පිළිරුවක් නෙලා ඇති එහි බර ටොන් 260 ක්.

A man sits on giant jade stone at a mine in Phakant, Kachin State, northern Myanmar

A man poses for photographs next to a worker preparing to cover the giant jade stone as miners gather and watch at a mine in Phakant, Kachin State, northern Myanmar

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න