දිනකට පැය තුනහමාරක් විදුලිය කැපෙයි – කොලඹට කප්පාදුව නෑ

නොරොච්චෝලේ බලාගාරය අක්‍රීය වීම හේතුවෙන් මතුවූ තත්ත්වය මත දිනකට පැය තුනහමාරක කාලයක්  විදුලිය කප්පාදුවක් සිදුකිරීමට විදුලි බල මණ්ඩලය තීරණය කර තිඛෙනවා.
ඒ අනුව දිවයිනේ සියලු ප්‍රදේශවල උදෑසන පැය දෙකහමාරක කාලයක් හා පස්වරුවේ පැයක කාලයක් බැගින් මෙම විදුලි කප්පාදුව සිදුකිරීමට නියමිතයි.
කෙසේ වුවත් මෙම විදුලි කප්පාදුව කොලඹ නගරය තුල ක්‍රියාත්මක වන්නේ නැහැ.
ඒ ආර්ථික හා ව්‍යාපාර කරුණු මුල් කර ගනිමින්.
දිවයිනේ එක් එක් ප්‍රදේශ අනුව මෙම විදුලි කප්පාදුව සිදුවන වේලාවන් වෙනස් වීඹට නියමිතයි.
එම කාලසටහන අද නිකුත් කිරීමට නියමිතව තිඛෙනවා.

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න