දූෂිතයින්ට දඩුවම් පමා නිසා පාඨලී කණගාටුවෙන් (Video)

දුෂිතයන්ට දඬුවම් දීම සම්බන්ධයෙන් ඇති වී තිබෙන මන්දගාමී පිළිවෙත සම්බන්ධයෙන් තමන් කණගාටුවෙන් පසුවන බව  බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍ය පාඨලී චම්පික රණවක (Patali Champika Ranawaka) මහතා පවසනවා.

දුෂිත පුද්ගලයන්ට එරෙහිව ක්‍රියාත්මක වන නඩු විභාග පමා කිරීමට අදිසි හස්තයක් ක්‍රියාත්මක වන බවයි චම්පික රණවක ඇමතිවරයා ප්‍රකාශ කලේ.

රූපවාහිනී නාලිකාවකට අදහස් දැක්වූ අමාත්‍යවරයා  ජනාධිපතිවරයා පසුගිය දා සිදු කල අන්දොලාත්මක ප්‍රකාශයට ද පිළිතුරු ලබා දුන්නා.

follow and like us:
W3Schools

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න