මුල් පුරවැසියන් 3න් දෙනා රටින් පිට / අගවිනිසුරු රජයේ වැඩ බලයි

ජනාධිපති, අගමැති සහ කථානායක යන රටේ මුල් පුරවැසියන් තිදෙනාම මේ වන විට රටින් බැහැරව සිටින නිසා රජයේ වැඩ භාර ප්‍රධානියා අගවිනිසුරු කේ. ශ්‍රීපවන් මහතා වන බව අමාත්‍යාංශ ආරංචි මාර්ග සදහන් කරනවා.

ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතා බිම්ස්‌ටෙක්‌ සමගාමී සමුළුවට සහභාගිවීමට ඉන්දියාවට ගොස්‌  සිටිනවා.
අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා මේ වන විට ඛෙල්ජියමට ගොස් සිටින්නේ ජී එස් පී ප්ලස් සහනය පිළිබද සාකච්ජා සදහායි.

කථානායක කරු ජයසූරිය මහතා ද මේ වන විට චීනයේ සංචාරයක නිරත වෙමින් වෙමින් සිටිනවා.
ඒ අනුව ව්‍යවස්ථානුකූලව රජයේ වැඩ බලන ප්‍රධානී තනතුරට ඊලගට සිටින්නේ අගවිනිසුරුවරයායි.

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න