විදුලි කප්පාදුව අඩු වෙයි – උදේට පැයයි – හවස පැය භාගයයි

අද සිට ක්‍රියාත්මක වන දිවා කාලයේදී පැය දෙකහමාරක හා රාත්‍රී පැයක විදුලි කප්පාදුව සංශෝදනය කර තිබෙනවා. විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති ඇමති රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා ප්‍රකාශ කළේ පෙරවරුවේ පැයක කාලයක් ලෙස හා පස්වරුවේ පැය භාගයක් ලෙස එය සංශෝධනය වන බවයි.

නොරොච්චෝලේ බිඳ වැටීම නිසා මහවැලි ජලාශවලින් ජලය ලබාගෙන විදුලිය නිෂ්පාදනය කිරීමට අවශ්‍ය කටයුතු සැලසීම ඊට හේතුව බව ඔහු සදහන් කළා.

අදාළ ජලාශවල ජලය ලබා ගැනීම සඳහා මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමාත්‍යංශය සමග සාකච්ඡාවක් කළ බවත්ල එය සාර්ථක බවත්, ඒ අනූව විදුලි කප්පාදුව අවම කිරීමට හැකිවනු ඇති බවත් අමාත්‍යවරයා කියා සිටියා.

මෙම පුවත හුවමාරු කරගන්න.Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න