කාන්තාරයකදී පවා ජලය මවන උපකරණයක් සොයාගැනේ

පිරිසිදු පානීය ජලය සපයා ගැනීමට නොහැකිවීම හේතුවෙන් ලෝකයේ ජනතාවගෙන් බිලියන 2කට අධික පිරිසක් නිරන්තරයෙන්ම පීඩාවට පත්වන බව ජගත් සංවිධානයේ වාර්තාවන්ද අනාවරණ කර තිබෙනවා.
ලෝකයේ ජල ප්‍රමාණයෙන් සියයට 97ක්ම මිනිස් පරිභෝජනයට නුසුදුසු තත්ත්වයෙන් පිරිසිදු පානීය ජලය හිමිවන්නේ ලෝකයෙන් සීමිත පිරිසකට පමණයි.
එම තත්ත්වය හේතුවෙන් වාර්ෂිකව ලක්ෂ ගණනක පිරිසක් මරණයට පත්වීමද සිදුවනවා.
මෙම තත්ත්වය වලක්වා ගැනීම සදහා නිෂ්පාදන සමාගමක් විසින් නවතම නිර්මාණයක් හදුන්වාදී තිබෙනවා.
එම නිර්මාණය කාන්තාරයක වුවද සවිකළ හැකි අතර එහි ඇති ටර්බයිමයක් වැනි කොටස සුලගින් කැරකෙන අවස්ථාවලදී වාතයේ පවතින ජලය ඒ වෙත ඇද ගැනීමයි සිදුකරනු ලබන්නේ.
අනතුරුව එම ජලය අදාළ උපකරණයේ පතුලට ගොස් තැන්පත් වනවා.
ඒ පිරිසිදු හා සිසිල් ජලය ලෙසයි.
ලෝකයේ වියලි කලාපවල වෙසෙන ජලය සොයා සැතපුම් ගණන් දුර ගමන් කරන ජනතාවට ඉදිරියේදී එම තත්ත්වයෙන් මිදිමට හැකිවන උපකරණයයි මේ.

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න