මල්ගුඩි දවසේ දරුවෝ දැන් වැඩිහිටියන් වෙලා

90 දශකයේ ලාංකීය ප්‍රේක්ෂකයින් ආකර්ෂණය කළ මල්ගුඩි දවස ටෙලි නාටකය ඔබට මතකද? දගකාර ස්වාමි සහ මිතුරන්ගෙන් යුතු මල්ගුඩි දවසෙන් ඉන්දියාවේ ග්‍රාමීය පසුබිම හා එහි රසවත් කතාන්දරයයි. ආර් කේ නාරායන්ගේ රචනයක් වූ මල්ගුඩි දවසේ මේ සේයාරුව ඔබ අතීතයට ගෙන යාවි.

Swami and friends from Malgudi Days

මල්ගුඩි දවස කතා මාලවේ ස්වාමි ,මානි සහ රාජම් ලෙසින් රංගනයෙන් දැයකවූ එදා කුඩා දරුවන් අද වැඩිහිටියන් බවට පත්ව සිටිනවා. ඔවුන් 3න් දෙනා පසුගිය දිනක යළි හමුවුණා. ඒ හමුව ඔවුන් අන්තර්ජාලයට එක් කර තිබුණේ මෙලෙසයි.

malgudi-day

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න