වාහන දෙකක් සොයා වෙල්ගමගේ වත්තේ පොලිස් සෝදිසියක්

ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කුමාර වෙල්ගම මහතාට අයත් බව කියන අක්කර 400ක පමණ වපසරියකින් යුත් මතුගම ඩැනිස්ටර් වත්ත පොලිස් විශේෂ විමර්ශන ඒකකයේ නිලධාරින් විසින් අද විශේෂ පරීක්ෂාවකට ලක් කරනු ලැබුවා.

අධිකරණයෙන් ලබාගත් සෝදිසි වරෙන්තුවක් මතයි මෙම සෝදිසිය සිදුකර ඇත්තේ.
පොලිස් විශේෂ විමර්ෂණ ඒකකය විසින් සොයන ලද  වාහන ජනපති ලේකම් කාර්යාලයේ  රථ බවටද වාර්තා පලවුණා.

කෙසේ වෙතත් මෙහිදී සැක සහිත කිසිවක් සොයා ගැනීමට පොලිසිය සමත්ව නැහැ.

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න