අඩු ආදායම් ලාභීන් නගා සිටුවීමට වැඩසටහන් රැසක් – ජේ සී අලවතුවල

සැමට සෙවණ නිවාස 75000 ක් කපලාරු කිරීමේ වැඩසටහන යටතේ මාවතගම මැතිවරණ කොට්ඨාසයේ තෝරා ගත් පවුල් වෙත සිමෙන්ති ආධාර සහ විසිරි නිවාස ණය චෙක්පත් ප්‍රධානය කිරීම ඊයේ සිදුකෙරුණා.
ඒ කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සහ දිස්ත්‍රික් සංවර්ධන කමිටු සම සභාපති ජේ සී අලවතුවල මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්.
නිවාස සහ ඉදිකිරීම් අමාත්‍ය ගරු සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමාගේ සංකල්පයක් අනුවයි මෙම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක වන්නේ.
මෙහිදී අදහස් දක්වමින් ජේ සී අලවතුවල මහතා ප්‍රකාශ කළේ රට දියුණු කරන අතරම ජනතාවගේ මූලික පහසුකම් සුරක්ෂිත කිරීමද රජයේ අපේක්ෂාවක් බවයි.
කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ අඩු පහසුකම් ලාභී ජනතාව වෙනුවෙන් නිවාස පහසුකම් වර්ධනය කිරීම සදහා ඉදිරියේදීත් අඛණ්ඩ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කරන බවද මන්ත්‍රීවරයා සදහන් කළා.

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න