ඉදිරියේදී ස්වාධීන තීන්දු ගැනීමට ඇමති නිමල් සිරිපාල සූදානම් ?

ජාතික ආණ්ඩුව නියෝජනය කළද රටටම බලපාන ප්‍රශ්නවලදී ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පාක්ෂිකයකු ලෙස ඉදිරියේදී තමන්ට ස්වාධීන තීන්දු ගැනීමට සිදුවිය හැකි බව පක්ෂයේ ‍‍‍ජ්‍යෙෂ්ඨ උප සභාපති අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා පවසනවා.

ජාතික රජයට එක්වීමට තමන් ගත් තීරණය අනුමත කරන පිරිසක් මෙන්ම අනුමත නොකරන පිරිසක් සිටින බවත් ඒ සදහා ජනතාවට අයිතියක් ඇති බවත් අමාත්‍යවරයා කියා සිටියා.

යම් අවස්ථාවලදී දේශපාලන වශයෙන් තීන්දු තීරණ ගැනීමට සිදුවන බවත් යහපාලන රජයට එක්වීම එවැනි නිවැරදි තීරණයක් බවත් නිමල් සිරිපාලද සිල්වා මහතා ප්‍රකාශ කළා.

ජනතාවට සේවය කිරීමේදී ඉදිරියේදී ද එවැනි තීරණ ගැනීමට තමන් පසුබට නොවන බවත් අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් කියා සිටියා.

මෙම පුවත හුවමාරු කරගන්න.Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න