පත්තර කොළවලින් හැදුන‍ු ත්‍රීමාණ සත්තු

ඉවත දමන පත්තර කොල අප බොහෝ විට භාවිතා කරන්නේ කෑම එතීම සදහා බව අමුතුවෙන් කිව යුතු නැහැ.
එහෙත් එයින් ඔබ්බට ගොස් ඉවත දමන පත්තර කොලවලින් විස්මිත පරිදි සත්ත්ව රූ නිර්මාණය කළ හැකි බව ඔබ දැන සිටියාද ?
ජපන් ජාතිකයකු වන Chie Hitotsuyama විසින් මෙම විස්මිත ත්‍රිමාන රූ නිර්මාණය කරන්නේ කඩදාසි කැබලි ජලයේ පොගවා පල්පයක් බවට පත් කිරීමෙන් පසුවයි.
බලන්න මෙවන් නිර්මාණ ඔබටත් සිදුකළ හැකිද කියා.

width=”750″ />

 

follow and like us:
W3Schools

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න