සුදර්ශිය ජපානයට නොදෙන්නැයි කලාකරුවන් ඉල්ලයි

පසුගිය රජය විසින් ජපන් සංස්කෘතික ආයතනය හෙවත් සසකාවා නම් රාජ්‍ය නොවන සංවිධානය වෙත පවරා දී ඇති සුදර්ශි ආයතනයේ (සිංහල සංස්කෘතික ආයතනය) ඉඩම නැවත ලබා නොදෙන්නේ නම්, අඛණ්ඩ විරෝධතාවක් දියත් කිරීමට කලාකරුවන් තීරණය කර තිබෙනවා.

සුදර්ශි ආයතනයේ සභාපති ජීවන් කුමාරතුංග මහතා සදහන් කළේ  එළඹෙන 22 වැනිදා සුදර්ශිය ඉදිරිපිටදී සිසුන්, දෙමාපින් ඇතුළු කලාකරුවන් රැසක් එක්ව විරෝධතාවක් දියත් කිරීමටද  සැලසුම් කර ඇති බවයි.

සුදර්ශිය, සසකාවා ආයතනයට පවරාදීමට විරෝධය පාමින් වූ සංස්කෘතිකමය මුහුණුවරක් ගත් විරෝධතා පා ගමනක්  ඊයේ පවත්වනු ලැබුවා.

 

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න