ෆික්සර් නවතම සජීවීකරණ කෙටි සිනමාපටය මෙන්න(Video)

ලොව ප්‍රකට සජීවීකරණ ආයතනයක් වන ෆික්සර් ආයතනය ( Pixar Animation Studio)සිය නවතම කෙටි සජීවීකරණ සිනමාපටය එළිදක්වා තිබෙනවා. මේ විනාඩි 6ක කාලයක් පුරා දිවයන එම සජීවීකරණ සිනමා පටයයි.

මෙම පුවත හුවමාරු කරගන්න.Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න

Close