පදිංචි වුනොත් නොමිලේ සල්ලි දෙන රටවලට යන්නේ මෙහෙමයි

ලෝකයේ ඇතැම් රටවල් තම රටේ පදංචි වන වෙනත් රටවල පුද්ගලයින්ට විවිධ පහසුකම් ලබා දෙන බව ඔබ දැනටමත් දැන සිටිනවා වන්නට පුළුවන. එහෙත් එම පහසුකම් මොනවාදැයි දැන ගැනීම පහසු කරුණක් නොවේ. මේ ලිපිය තම රටට හෝ නගරයට පැමිණ ජීවත්වන්නට කැමති පුද්ගලයින්ට විවිධ රටවල් ලබාදෙන දීමනා එකතුව පිළිබදයි.

1. Detroit, Michigan

මෙම නගරයට පදිංචිවීමට පැමිණෙන්නන් වෙනුවෙන් නිවාස මිලදී ගැනීම සදහා යළි අය නොකරන ඩොලර් විසි දහසක් ලබාදේ.

කුලී පදනම මත පැමිණෙන්නන් වෙනුවෙන් මාසිකව ඩොලර් 2500 බැගින් පලමු වසරේදි ලබාදෙන අතර දෙවන වසරේදී එම ගණන ඩොලර් 1000කි.
නගරයේ වර්තමාන නිවෙස් හිමියන්ට විවිධ අවශ්‍යතා සදහා ඩොලර් 5000 හා 10,000 ක් තෙක් මුදල් නොමිලේ ලබාදේ.

නිල තොරතුරු මෙතනින් 

2. New Haven, Connecticut

මෙම නගරයට පැමිණෙන පුද්ගලයින්ට ඩොලර් 10,000 ක මුදලක් නිවාස පහසුකම් ලබා ගැනීම සදහා පොලී රහිතව ලබාදේ. නගරයේ වසර 5කට වැඩි කලක් ජීවත් වන්නේ නම් එම මුදල යළි ගෙවීමටද අනවශයය.

නිවාස වල විදුලි බලය අවම භාවිතයක් වෙනුවෙන් ඩොලර් 30,000 ක දීමනාවක්ද නොමිලේ අධ්‍යාපනයද හිමිවේ.

නිල තොරතුරු මෙතනින් 

3. Marquette, Kansas

මෙම නගරයට පැමිණෙන පුද්ගලයන් වෙනුවෙන් තමන්ට අවශ්‍ය ස්ථානයක නිවසක් වෙනුවෙන් ඉඩමක් ලබා ගත හැකිය. එය නොමිලේ ලබා දෙන අතර වසරක් තුල එහි කිසියම් ගොඩනැගිල්ලක් තැනුවහොත් එම ඉඩමේ සින්නක්කර අයිතිය ලබාදේ.

නිල තොරතුරු මෙතනින් 

4. Lincoln, Kansas

මෙම නගරයට පැමිණෙන පුද්ගලයන් වෙනුවෙන් තමන්ට අවශ්‍ය ස්ථානයක නිවසක් වෙනුවෙන් ඉඩමක් ලබා ගත හැකිය. සම්පූර්ණ නොමිලේ.

නිල තොරතුරු මෙතනින් 

5. Anywhere in Alaska

ලොව සුන්දරතම කලාපයක් වන ඇලස්කාවේ ජීවන් වන්නට කැමති පුද්ගලයින් වෙනුවෙන් වාර්ෂිකව ඩොලර් 1200 ක් ඉක්මවන දීමනාවක් ලබාදේ.

නිල තොරතුරු මෙතනින් 

6. Anywhere in Saskatchewan, Canada

මෙම නගරයේ පදිංචියට පැමිණෙන විද්‍යාර්ථයන් වෙනුවෙන් වාර්ෂිකව ලබාදෙන මුදල ඩොලර් 15,000 ක් ඉක්මවයි. වසර 10කට වැඩි කාලයක් රැදී සිටින්නේ නම් දීමනා වර්ධනය වේ.

නිල තොරතුරු මෙතනින් 

7. Curtis, Nebraska

මෙම නගරයට පැමිණෙන පුද්ගලයන් වෙනුවෙන් තමන්ට අවශ්‍ය ස්ථානයක නිවසක් වෙනුවෙන් ඉඩමක් ලබා ගත හැකිය. සම්පූර්ණ නොමිලේ.

නිල තොරතුරු මෙතනින් 

8. New Richland, Minnesota

මෙම නගරයට පැමිණෙන පුද්ගලයන් වෙනුවෙන් තමන්ට අවශ්‍ය ස්ථානයක නිවසක් වෙනුවෙන් ඉඩමක් ලබා ගත හැකිය. සම්පූර්ණ නොමිලේ.

නිල තොරතුරු මෙතනින් 

9. Harmony, Minnesota

මෙම නගරයේ පදිංචි වන පුද්ගලයින් වෙනුවෙන් නිවාස තැනීම සදහා ඩොලර් 12,000ක මුදලක් නගර පරිපාලනය විසින් නිකුත් කරයි.

නිල තොරතුරු මෙතනින් 

10. Niagara Falls, New York

මෙම කලාපයට පැමිණෙන්නන් වසර 2කට වැඩි කාලයක් පදිංචිවන්නන් නම් ඔවුන්ට ඩොලර් 7,000 ක දීමනාවක් ලබාදේ, විද්‍යාර්ථයන්ට වැඩි අවස්ථා ඇත.

නිල තොරතුරු මෙතනින් 

මෙම පහසුකම් සැපයීමේදී ඉහල අධ්‍යාපනයක් හෝ යම් වෘත්තීමය සුදුසුකමක් සහිත පුද්ගලයින්ට වැඩි අවස්ථාවක් හිමිවේ. එවන් සුදුසුකම් මෙතෙක් ඔබ සපුරා නොමැතිනම් ඒවා සපුරා ගැනීමෙන් පසුව ඉහත නිල වෙබ් අඩවි හරහා අයදුම්කර උත්සාහ කරන්න.
මේ පිළිබද පැහැදිලි කිරීම් වෙතොත් එම ගැටලු යන lankaanews@gmail.com ඊ මේල් ලිපිනයෙන් අප වෙත යොමුකරන්න.

21 thoughts on “පදිංචි වුනොත් නොමිලේ සල්ලි දෙන රටවලට යන්නේ මෙහෙමයි

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න