ලංකාවේ සියලුම හදිසි ඇමතුම් දුරකථන අංක මෙන්න

මෙරට තුලවැදගත් අවශ්‍යතාවයන් සදහා අංක 3ක සහ අංක 4ක කෙටි දුරකථන අංක ගණනාවක් ක්‍රියාත්මක  වෙමින් පවතී. එහෙත් බොහෝ දෙනකු දැනුවත්ව සිටින්නේ ඉන් අංක කිහිපයක් ගැන පමණයි. පුරවැසියන් ලෙස ඔබ දත යුතු එම දුරකථන අංක ලයිස්තුවයි මේ.

110 – ගිනි නිවීමේ සේවාව
114 – යුධ හමුදා මෙහෙයුම් ඒකකය – කොලඹ ජාතික ආරක්ෂක තොරතුරු
116 – ගුවන් හමුදා හදිසි ඇමතුම් – සැක සහිත ගුවන් යානා පිළිබද
118 – ජාතික ආරක්ෂාව පිළිබද මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානය
119 – පොලිස් හදිසි ඇමතුම්
1900 – විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිෂන් සභාව
1901 – විදුලිබල අමාත්‍යාංශය – විදුලි බිද වැටීම්
1905 – රාජ්‍ය පරිපාලනඅමාත්‍යාංශය – රජයේ අකාර්්‍යක්ෂම සේවා පිළිබද දැනුම්දීම්
1909- විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිෂම- ඉමි අංක
1910 – ලෙකෝ සමාගම – විදුලි බිද වැටීම්
1911 – විභාග දෙපාර්තමේන්තුව
1912 – සංචාරක කටයුතු පැමිණිලි
1918 – උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය – තොරතුරු
1919 – රාජ්‍ය තොරතුරු කේන්ද්‍රය
1920 – කෘෂි තොරතුරු
1922 – රාජ්‍ය උකස් හා ආයෝජන බැංකුව
1929 – ළමුන් සම්බන්ධ අපයෝජන පැමිණිලි
1933- පොලිස් අපරාධ විමර්ෂණ ඒකකය – මහජන තොරතුරු
1939 – ජලසම්පාදන ගැටලු
1948 – දුම්කොල මධ්‍යසාර පැමිණිලි
1954 – අල්ලස් පැමිණිලි
1955 – බස් මගීන්ට පැමිණිලි
1969 – දක්ෂණ අධිවේගී මාර්ගය මෙහෙයුම්
1970- විශ්‍රාම වැටුප් තොරතුරු
1973 – 1979 – ශ්‍රී ලන්කන් ගුවන් සේවය
1984- අන්තරායකර fඖෂධ පාලක මණ්ඩලය – ඇබ්බැහිවූවන් බේරා ගැනීම
1987 – විදුලි බිදවැටීම්
1989 – විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය – විදෙස් ගතවීමේ ගැටලු
1990 – ගිලන් රථ සේවා
1991 – පරිසර අමාත්‍යාංශය – පරිසර පැමිණිලි

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න