ලෙඩා සමග ගිලන් රථය මග නවතා රියදුරා පොල්ලෙලි ගහලා

රෝගී වූ පුද්ගලයකු ප්‍රතිකාර සදහා වෙනත් රෝහලකට ගෙන යන අතර අපූරු හැසිරීමක නිරතවන ගිලන් රථ රියදුරකු පිළිබද අනාවරණ වී තිබෙනවා
ඒ ඇඹිලිපිටිය ප්‍රදේශයේදීයි.
ගිලන් රථය රැගෙන යන රෝගීයා සමඟ අතර මඟ නතර කර පොල්ලෙලි ගැසීමේ නිරත ස්ථානයකට ගොස් කතා බස් කරමින් සිටින මේ ගිලන් රථ රියදුරා මෙරට සෞඛ්‍ය සේවයේ ඛේදවාචකයන් අතරින් එකක් නොවන්නේද ?

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න