සුපිරි මිනිසුන් තනන්න මොලයට විද්‍යුත් චීපයක්

මිනිසාගේ මොළයට සම්බන්ධ කරන විද්‍යුත් චීපයක් හරහා සුපිරි මිනිසුන් බිහිකිරීමේ පර්යේෂණ ආරම්භ කර තිබෙනවා.
දකුණු කැරොලිනා විශ්ව විද්‍යාලයේ ආචාර්්‍ය Theodore Berger, මහතා පවසන්නේ ඒ සදහා යුරෝ මිලියන 80 ක ප්‍රතිපාදන වෙන් කර ඇති බවයි.
වැඩි දියුණු කළ චීපයක් මොළයට සවි කිරීමෙන් පසු එම මිනිසා මතක ශක්තිය , ක්‍රියාකාරීත්වය , නිවැරදි තීරණ ගැනීම, නව නිෂ්පාදන සිදුකිරීම ආදී විශිෂ්ට හැකියාවලින් යුතු වනු ඇති බවටයි වාර්තා පලවන්නේ.
මීට අදාළ පර්යේෂණ සාවුන් හා මීයන් මුල් කර ගනිමින් ආරම්භ වූ අතර එය අතිශය සාර්ථක වී තිබුණා.
ඒ අනුව අදාළ සාර්ථක පරීක්ෂණ ප්‍රතිඵල මිනිස් මොලයකට සම්බන්ධ කර අත්හදා බැලීහ හා වැඩිදියුනු කිරීම යන අංග පමණක් ඉදිරියේදී සිදුකිරීමට නියමිතව තිබෙනවා.
ලෝකයට හානිකර නොවන හා ධනාත්මක මිනිසුන් බිහි කරමින් ලෝකයේ ගමන් මග වෙනස් කරන ව්‍යාපෘතියක් ලෙසයි මෙය හදුන්වා දී ඇත්තේ.
කෙසේ වෙතත් මෙම පරීක්ෂණ දත්ත අයහපත් පුද්ගලයින් වෙත යොමුවුවහොත් එමගින් හානිකර මිනිසුන් බිහිවීමේ අවදානමක්ද පවතින බවටයි මත පලවෙමින් පවතින්නේ.

 

follow and like us:
W3Schools

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න