දුම්වැටි මිලට වැට් බද්දත් – මිල ගණන් යළි නගී

දුම්වැටි මිල ගණන් ඉිදිරි දින කිහිපය තුල යළිත් වැඩි වීමට නියමිතව තිඛෙනවා.
සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න මහතා පවසන්නේ දුම්වැටි මිල ඉහල නැංවීම සදහා කැබිනට් අනුමැතිය හිමිවීමෙන් පසු වැඩි කළ වැට් බද්දද දුම්වැටි මිලට එකතු වනු ඇති බවයි.
ඒ අනුව මේ වන විට රුපියල් 42ක මට්ටමේ පවතින දුම්වැටි මිල රුපියල් 55 දක්වා ඉහල නැංවීමට නියමිතව තිඛෙනවා.
රජය විසින් දුම්කොල නිෂ්පාදන සදහා සියයට 75 ක බද්දක් පැනවීමෙන් පසුව දුම්වැටි මිල පසුගිය මාසයේදී ඉහල නැංවුණා.

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න