එවරස්ට් ජයගත් ලොව පළමු කත මිය යයි

එවරස්ට් කදු මුදුන තරණය කළ ලොව පළමු කාන්තාව වන ජපානයේ ජුන්කෝ ටඛෙයි මරණයට පත්ව තිඛෙනවා.
ප්‍රංශ පුවත් සේවය වාර්තා කළේ ඇය මිය යන විට 77වන වියේ පසුවූ බවයි.
ඇය 1975 වසරේදී එවරස්ට් මුදුන ජයගත් ලොව පලමු කාන්තාව බවට පත්වුණා.
ජුන්කෝ ටඛෙයි ලොව උසම කදු මුදුන් කිහිපයක්ම තරණය කර තිබීමද විශේෂත්වයක්.
ඇය ටැන්සානියාවේ කිලිමන්ජාරෝ , අමෙරිකාවේ මකන්ලේ හා ඇන්ටාර්ක්ටිකාවේ විනිසන් මැසේෆ් කදු මුදුන්ද තරණය කරනු ලැබුවා.
ඇය අවසන් වරට තරණය කරනු ලැබුවේ ජපානයේ ෆීජි කන්දයි.

First Woman To Conquer Everest Dies At 77: Reports

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න