දකුණු කැරොලිනා අහසේ මතුවුණේ වලාකුළක්ද ? සුරදූතයෙක්ද ?

අමෙරිකාවේ දකුණු කැරොලිනා ප්‍රාන්තයේදී අහසේ මතුවූ අමුතු ආකාරයක වලාකුලක් අන්තර්ජාලයේ අවධානයට ලක්ව තිබෙනවා.

Cory Hearon නැමැත්තකු විසින් මෙම වලාකුල වීඩියෝගත කර තිබූ අතර ඔහු එය නම් කර ඇත්තේ සුරදූතයකුගේ දර්ශනයක් ලෙසයි.
එය සම්බන්ධයෙන් අන්තර්ජාලයේ මත විමසුමක්ද පවත්වා තබෙනවා.
එහිදී සියයට 47ක් පවසා තිබුණේ මෙය සාමාන්‍ය වලාකුළක් පමණක් බවයි.
එහෙත් සියයට 44ක් මෙය අද්භූත දසුනක් බව පවසා තිබුණා.
මේ එම වීඩියෝ දසුනයි.

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න