වසර 250,000 ක් පැරණි පිටසක්වල යානයක කොටසක් සොයාගනී

පිටසක්වල යානයකට අයත් බවට සැලකෙන වසර දෙලක්ෂ පනස් දහසක් පැරණි ලෝහමය වස්තූන් 3ක් සොයාගෙන තිබෙනවා.
රුමේනියාවේ අගනුවරට ආසන්න මරේ ගංගා තීරයේ මීටර 10ක් පොලව අභ්‍යන්තරයේ වැලලී තිබියදීයි මෙම වස්තූන් හදුනාගෙන ඇත්තේ.
පුරාවිද්‍යා කැණීමකදී සොයගෙන ඇති මෙම වස්තුව පෘථවියේ නිෂ්පාදනය කළේ නම් එය වසර 200ක් ඇතුලත් සිදුකළ එකක් විය යුතු බවයි විද්‍යාඥයන් පවසන්නේ.
එහෙත් කාල නිර්ණයට අනුව මෙම වස්තූන් වසර 250,000 ක් තරම් අතීතයට අයත් බව තහවුරු කර තිබෙනවා.
මෙම ලෝහයේ සියයට 90ක් ඇලුමිනියම් ඇතුලත් අතර තවත් ලෝහ වර්ග 11ක් ඒ තුල ඇතුලත් කර තිබෙනවා.
මෙම ලෝහ වර්ග පෘථවිය තුල භාවිතා කිරීම ආරම්භවී වසර 400 ක් පමණ වීම හේතුවෙන් මෙම සොයාගැනීම විශ්මිත බවයි විද්‍යාඥයන් පෙන්වා දෙන්නේ.
මෙම කොටස් 3 සෙන්ටිමීටර 20 සෙන්ටිමීටර් 13 හා සෙන්ටිමීටර් 7 යන දිගින් යුක්ත වනවා.

ඒවා වර්තමානයේ ගුවන් යානා සදහා භාවිතා කරන ලෝහමය කොටස්වලට සැම අතින්ම සමාන බවයි විද්‍යාඥයන් පෙන්වා දෙන්නේ.
මෙම වස්තූන් කාල නිර්ණය කිරීමට පෙර පිරිසක් පවසා තිබුණේ ඒවා දෙවන ලෝක යුද්ධයේදී ජර්මනිය භාවිතා කළ ගුවන් යානා කොටස් වන බවයි.
එහෙත් කාල නිර්ණයෙන් පසු අදාළ මතය බිද වැටී තිබෙනවා.

Ancient objectAncient objectAncient object

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න