සූර්්‍ය බලශක්ති උත්පාදනයේ විශාලතම ව්‍යාපෘතිය අමෙරිකාවේ

ලොව දැවැන්තම සූර්්‍ය බලශක්ති ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම අමෙරිකාව විසින් ආරම්භ කර තිබෙනවා.
ඒ අනුව ඇරිසෝනා ප්‍රාන්තයේ නාවික කදවුරු මුල් කර ගනිමිනුයි මෙම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක වන්නේ.
මෙහිදී සූර්්‍ය පැනල දහස ගණනක් යොදා ගනිමින් බලශක්තිය උත්පාදනය කෙරෙනවා.
එහි පලමු අධියර යටතේ මෙගවෝට් 150 ක දාරිතාවයක් උත්පාදනය කිරීමට අපේක්ෂිතයි.
ඉදිරියේදී නාවික කදවුරු 14 ක් ආශ්‍රීතව මෙම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කරන බවද අමෙරිකානු රජය නිවේදනය කර තිබෙනවා.
මේ වන විට ලෝකයේ පුනර්ජනනීය බලශක්තිය සම්බන්ධයෙන් මතුව ඇති තත්ත්වය සැලකිල්ලට ගෙනයි අමෙරිකාව මෙම තීරණය ගෙන ඇත්තේ.

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න