2016 හොදම වනජීවී ජායාරූප 10 නම් කෙරේ

නැෂනල් ජියෝග්‍රෆික් වෙබ් අඩවිය විසින් සංවිධානය කළ වනජීවී ජායාරූප තරගාවලියේ ජයග්‍රාහකයින් නම් කර තිබෙනවා.
මේ 2016 වසරේ ජයග්‍රාහී ජායාරූප එකතුවයි.
මෙහි ජයග්‍රාකයින්ට ඩොලර් 7500 ක ත්‍යාගයක් පිරිනැමීමට නියමිතයි.

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න