ප්‍රවෘත්ති නියාමනයට රජයෙන් කොමිසමක්

ප්‍රවෘත්ති නියාමනයට ස්වාධීන කොමිසමක් ගෙන එන බව  රජයේ ප්‍රවෘත්ති අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් ආචාර්ය රංග කලන්සූරිය මහතා අද සදහන් කළා.

ඒ, තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත පිළිබඳව මාධ්‍යවේදීන් දැනුවත් කිරීම සඳහා කෑගල්ල දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ පැවති මාධ්‍යවේදී වැඩමුළුවේදී අදහස් දක්වමින්.

ඔහු වැඩිදුරටත් පැවසුවේ මාධ්‍ය ආයතන තුළ මේ වන විට උත්ගතවී ඇති තරගකාරීත්වය නිසා මාධ්‍ය ආචාරධර්ම කඩ කරමින් ඇතැම් මාධ්‍ය කටයුතු කරන බවයි.

එයට පිළියමක් ලෙස මෙම කොමිසම ක්‍රියාත්මක කරන බවයි රංග කලන්සූරිය මහතා සදහන් කළේ.

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න