අය වැය ගැන අද තීරණාත්මක සාකච්ජාවක්

2017 අයවැය සම්බන්ධයෙන් තීරණාත්මක ඇමති කමිටු සාකච්ඡාවක් මුදල් අමාත්‍ය රවී කරුණානායක මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මුදල් අමාත්‍යාංශයේදී අද පැවැත්වෙනවා.
මේ සදහා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය නියෝජනය කරමින් පත් කළ අය වැය කමිටුව හා එක්සත් ජාතික පක්ෂ අයවැය කමිටුව එක්වීමට නියමිතයි.

මීට පෙර නිදහස් පක්ෂයේ අයවැය යෝජනාවලිය මුදල් අමාත්‍යවරයා වෙත පිළිගන්වනු ලැබුවා.
ඊට අදාළව මුදල් අමාත්‍යවරයාගේ යෝජනා හා ප්‍රතිචාර අද ලබාදීමට නියමිතයි.
2017 වසර සදහා වන අයවැය විසර්ජන පනත් කෙටුම්පත ඉකුත් 20 වනදා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කෙරුණා.
ඊට අදාළ අය වැය කතාව නොවැම්බර් 10 වනදා සිදුකිරීමට නියමිතයි.
මෙවර අය වැයෙන් රටේ ආදායම් වියදම් පරතරය අවම කිරීම කෙරෙහි විශේෂ අවධානයක් යොමුකර තිඛෙනවා.

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න