චීනයේ වනගත පෙදෙසකදී මකරෙක් වීඩියෝ කරලා(Video)

අතීතයේ පෘථවිය මත දැවැන්ත මකරුන් ජීවත් වූ බවට පුරාවෘත්තයන් හා වෙනත් සාක්ෂි රැසක්ම පවතිනවා. එහෙත් වර්තමානයේදී මකරුන් සලකනු ලබන්නේ තවත් එක් මිථයා සත්ත්ව කොට්ඨාශයක් ලෙස පමණයි. එහෙත් එම මතය අභියෝගයට ලක් කරන ආකාරයේ වීඩියෝ දසුනක් චීනයේ ආයතනය විසින් ලෝක ජනතාව වෙත මුදා හැර තිඛෙනවා. එම වීඩියෝවේ දැක්වෙන්නේ චීනයේ වනාන්තර පෙදෙසක ඉහලින් අද්භූත පක්ෂියක පියාසර කරන ආකාරයයි. එම පක්ෂියා සාමාන්‍ය පක්ෂියකු නොවන බවද මෙම දසුනෙන් පැහැදිලිව හදුනාගත හැකියි. බලන්න මිථයාවක් ලෙස අප සිතා සිටින මකරුන් තවමත් ජීවමානද යන වග

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න