දැවැන්ත ජෙලි ෆිෂ් මත්ස්‍යයකු හමුවෙයි(video)

මෙක්සිකෝව ආසන්න මුහුදු තීරයේදී දැවැන්ත ජෙජි ෆිෂ් මත්ෂ්‍යයකු කිමිදුම්කරුවන් විසින් නිරීක්ෂණය කර තිඛෙනවා.
ඩේලි මේල් වෙබ් අඩවිය වාර්තා කළේ මෙතෙක් හමුවූ ජෙජි ෆිෂ් මසුන්ට වඩා මෙම මත්ස්‍ය්‍යා විශාලත්වයෙන් ඉහල බවයි.
මේ එහි වීඩියෝ දසුන්.

Majestic: This remarkable video of the white jellyfish was taken about 50ft deep under the water near Majahuitas Beach in Puerto Vallarta by the diver, Christian Hauser

Viewers were quick to point out the dangers of coming so close to the creature, however the divers were suited up 

මෙම පුවත හුවමාරු කරගන්න.Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න

Close