පාලමක් මත හිද හොරෙන්ගත් විශිෂ්ට ජායාරූප

හැනෝයි නගරයේ ජායාරූප ශිල්පියකු අපූරු ජායාරූප පෙලක් එළිදක්වා තිඛෙනවා.
මෙම ජායාරූපවල විශේෂත්වය වන්නේ ඒවායේ සිටින කිසිවකු තමන් එම ජායාරූපයේ සිටින බව නොදැන සිටීමයි. Loes Heerink නැමති මෙම ජායාරූප ශිල්පියා අදාල සේයාරූ ලබාගෙන ඇත්තේ පැය ගණනාවක් පාලමක් මත බලා හිදිමිනුයි. ඊට පහලින් පලතුරු ,එලවලු හා වෙනත් දේ බයිසිකල් මගින් ප්‍රවාහනය කරන පුද්ගලයින්ගේ ජායාරූපයි මෙම එකතුවට ඇතුලත් කර ඇත්තේ. නිසි අවසරයකින් තොරව ලබාගත් අහඹු ජායාරූප වුවද ඒවායේ විශිෂ්ටත්වය පහතින් නරඹන්න.

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න