අති දුර්ලභ බෝහෙඩ් තල්මසුන්ගේ දුලභ වීඩියෝ දසුන්

ආක්ටික් සාගරයේ වෙසෙන බොහොඩ් තල්මසුන්ගේ දුර්ලභ දසුන් කිහිපයක් පටිගත කර ගැනීමට විද්‍යාඥයන් සමත්ව සිටිනවා. ආක්ටික් සාගරයේදී මෙම දසුන් ලබා ගෙන ඇත්තේ ඩ්‍රෝණ යානාවක් උපයෝගී කර ගනිමින්. ලොව විශාලතම මුඛයක් සහිත සත්ත්වයා වන බෝහෙඩ් තල්මසා වසර 200 ක පමණ කාලයක් ආයු ලබනවා. ඒ අනුව ලොව වැඩිම කාලයක් ජීවත්වන ක්ෂීරපායි සත්ත්වයා වන්නේද බොහෙඩ් තල්මසායි. මේ එම ඩ්‍රෝණ දර්ශන සහිත වීඩියේවයි.

 

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න