පිටසක්වල ජීවය සහිත ග්‍රහලොවක් ගැන සාක්ෂි

බුද්ධිමත් ජීවීන් වෙසෙන බව සැලකෙන ග්‍රහලෝකයක් පිළිබදව වැදගත් සාක්ෂි සොයා ගැනීමට විද්‍යාඥයන් සමත්ව සිටිනවා.
විශ්වයේ අබිරහස් ශබ්ද සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රවණය කිරීම සදහා ක්‍රියාත්මක වැඩසටහනක් මගිනුයි මෙම ශබ්ද තරංග ග්‍රහණය කරගෙන ඇත්තේ.
මෙම ව්‍යාපෘතියේ නියමුවා ලෙස ලොව ප්‍රකට මහාචාර්්‍යය ස්ටෙෆක් හෝකින් මහතා කටයුතු කරනවා.
ඔහු ඇතුලු පර්යේෂකයින් පවසන්නේ ආලෝක වර්ෂ 1400 ක් දුරින් පිහිටි ග්‍රහලෝකයක් අසලින් අසාමාන්‍ය ශබ්ද තරංග හදුනාගෙන ඇති බවයි.
එය බුද්ධිමත් ජීවීන් පිළිබද පැහිදිලි සාක්ෂියක් බවයි පර්යේෂකයින් පෙන්වා දෙන්නේ.
මේ සම්බන්ධ ඉදිරි පරීක්ෂන මගින් ඉදිරි වසර 10 තුල බුද්ධිමත් ජීවීන් හදුනාගත හැකි බවයි කැලිෆෝනියා සරසවියේ විද්‍යාඥයන් පෙන්වා දෙන්නේ.
එම ව්‍යාපෘතිය වෙනුවෙන් යුරෝ බිලියන 80 මුදලක් වෙන්කර තිබෙනවා.

The project has gained backing from eminent scientists, including physicist Stephen Hawking (pictured) and cosmologist Martin ReesThe Breakthrough Listen project was set up by Russian billionaire Yuri Milner to speed up SETI efforts to find signals from beyond EarthThe project has gained backing from eminent scientists, including physicist Stephen Hawking and cosmologist Martin Rees (pictured)

Dimming light from 'Tabby's Star' has led to suggestions it could be an alien megastructure, while others suggest it is just a dust ring or a hail of passing comets (illustrated). Now scientists are targeting the object to listen for signals from extra-terrestrial intelligenceTabby’s Star (KIC 8462852) has baffled experts since it was discovered in 2015. Located more than 1,400 light years away, its regular cycles of dimming have been claimed by some to be a sign of intelligent beings. Pictured in infrared (left) and ultraviolet (right)As part of the project, astronomers will use the Green Banks radio telescope in West Virginia (pictured) for three nights over the coming months to listen to Tabby’s star, with all hailing frequencies open

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න