ලංකාවට පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩල කනිෂ්ට රන් පදක්කමක්

මලයාසියාවේ පැවැත්වෙන පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය බර ඉසිලීමේ තරගාවලියේ කණිෂ්ඨ අංශයේ පළමු රන් පදක්කම දිනා ගැනීමට ශ්‍රී ලංකාවේ  වයි.ඩී.අයි. කුමාර සමත්ව තිඛෙනවා.

ඒ, කිලෝග්‍රෑම් 56 බර පන්තිය නියෝජනය කරමිනි.

ඔහු එහිදී ස්නැච් ක්‍රමයෙන් කිලෝග්‍රෑම් 104ක් සහ ක්ලීන් ඇන්ඩ් ජර්ක් ක්‍රමයට කිලෝග්‍රෑම් 131ක බරක් ඔහු විසින් ඔසවනු ලැබ තිබුණා.

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න