අගමැතිගෙන් අද විශේෂ ප්‍රකාශයක්

අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා අද (27) පාර්ලිමේන්තුවේදී විශේෂ ප්‍රකාශයක් කිරීමට සිදුකිරීමට නියමිතව තිඛෙනවා.

වත්මන් රජයේ 2017 වසර සඳහා අයවැය ‍ලේඛනය සකස් කිරීමට පදනම් වූ ආර්ථික මූලධර්ම පිළිබඳව  අග්‍රාමාත්‍යවරයා මෙහිදී අදහස් පලකිරීමට නියමිතයි.

ලබන වසරේ අයවැය පාදක කර ගනිමින් ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිත ආර්ථික වැඩපිළිවෙළ සම්බන්ධයෙන් ද රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා මෙහිදී කරුණු දක්වනු ඇති.

 මුදල් අමාත්‍ය රවි කරුණානායක මහතා ලබන නොවැම්බර් 10 වැනිදා අයවැය ‍ලේඛනය පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතයි.

අයවැයෙන් ලබාදෙන සහන පිළිබඳව අගමැතිවරයා සිය විශේෂ ප්‍රකාශයෙන් පැහැදිලි කිරීමට නියමිත  බවයි පාර්ලිමේන්තු ආරංචි මාර්ග ප්‍රකාශ කළේ.

2016 අයවැය ‍ලේඛනය පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට පෙරද අගමැතිවරයා ඒ ගැන විශේෂ අනාවරණයක් සිදුකරනු ලැබුවා.

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න