නැෂනල් ජියෝග්‍රෆික් තරගාවලියේ විශිෂ්ඨ සේයාරූ එළිදකී

2016 නැෂනල් ජියෝග්‍රෆික් නාලිකාවේ සත්ත්ව ජායාරූප තරගාවලියේ තවත් විශිෂ්ට ජායාරූප පෙලක් එළිදක්වා තිඛෙනවා.
මෙවර තරගාවලිය නොවැම්බර් 4 වනදා අවසන්වීමට නියමිතයි.
ඔබගේත් විස්මිත සත්ත්ව සේයාරූ ඇත්නම් පහත වෙබ් ලින්කුවෙන් එම ජායාරූප තරගයට එක් කරන්න.

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න