මැමත් දැවැන්තයින් වදවූ හැටි ගැන නව මතයක්

මිහිමත දිවි ගෙවූ දැවැන්තයින් කොට්ඨාශයක් වන මැමත් හස්තියන් වදවීයාමට නව හේතුවක් ඉදිරිපත්ව තිබෙනවා. විද්‍යාඥයන් පවසන්නේ සාගරයේ කාබන්ඩයොක්යිඩ් ධාරිතාවය අසාමාන්‍ය ලෙස ඉහල යාම මෙම තත්ත්වයට හේතුවී ඇති බවයි.
පෘථවිය සෑම වර්ෂ ලක්ෂයකටම වරක් ශීත යුගයකට මුහුණදීමද මෙම තත්ත්වයට හේතුවක් විය හැකි බව නම් කර තිබෙනවා.
කාඩිෆ් සරසවියේ පර්යේෂකයින් පෙන්වා දෙන පරිදි පෘථවි සාගර පත්ලෙන් සොයා ගත් මැමත් හස්තීන්ගේ අස්ථි කොටස් පරීක්ෂාවට අනුවයි කාබන්ඩයොක්සයිඩ් ඉහල යාමේ තත්ත්වය පිළිබද කරුණු ඉදිරිපත් කර ඇත්තේ.
මෙම තත්ත්වය පෘථවි සාගරය තුල වසර 40,000 කට වරක් හටගත හැකි බවටද විද්‍යාඥයින් මත පල කර තිබෙනවා.
මේ වන විට සිදුවෙමින් පවතින ගෝලීය කාලගුණික විපර්යාසය සම්බන්ධ තත්ත්වයන්ද එහි ආසන්න තත්ත්වයක් බවටයි විද්‍යාඥයන් මත පලකරන්නේ.

 

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න