කාර් 1200යි / ගෙවල් 400යි / මෙන්න බෝනස්

වාර්ෂිකව දීපාවලී උත්සවය වෙනුවෙන් තම සේවකයින්ට කෝටි ගණනින් තෑගි ලබා දෙන ඉන්දීය ව්‍යාපාරිකයා මෙවරක් දැවැන්ත ත්‍යාග මල්ලක් සූදානම් කර තිඛෙනවා.
ඉන්දී්‍ය පුවත් සේවා පවසන්නේ  Savjibhai Dholakia විසින් මෙවරත් තම සේවකයින්ට බෝනස් වශයෙන් මෝටර් රථ , නිවාස හා රන් ආභරණ ලබා දීමට නියමිත බවයි.
ඔහු හිමිකාරීත්වය දරන Hare Krishna Exporters ආයතනය විසින් මෙවර එම දැවැන්ත බෝනස් ත්‍යාග ලබාදීම සදහා සේවකයින් 1665 දෙනකු තෝරා ගෙන තිඛෙනවා.
ඒ වසර තුල දැක්වූ දක්ෂතාවයන් මුල් කරගෙනයි.
ඒ අතරින් 400 දෙනකුට දීපාවලී බෝනස් වශයෙන් හිමිවන්නේ සාමාන්‍ය ත්‍යාගයක් නොවෙයි.
ඔවුන්ට නව නිවාස 400ක් නොමිලේම හිමිවනවා.
තවත් සේවකයින් 1260 දෙනකුට හිමිවන්නේ නවීනතම මෝටර් රථ 1260ක්.
තවත් සේවකයින් 56 දෙනකුට රන් ආභරණ කට්ටලය බැගින් මෙවරත් හිමිවනවා.

Hare Krishna Exporters ආයතනය විසින් ඉකුත් වසර කිහිපය තුලදීත් තම සේවකයින් වෙනුවෙන් දීපාවලී බෝනස් වශයෙන් මෝටර් රථ 1000 ක් පමණ සහ නව නිවාස ලබාදී තිබුණා.
මෙය සැලකෙන්නේ ඉන්දියාවේ සමාගමක් තම සේවකයින්ට ලබා දෙන විශාලතම දීමනාව ලෙසයි.
එසේම එය ලෝකයේ විශාලතම බෝනස් මුදල වශයෙන්ද ඇතැමුන් හදුන්වනවා.

Hare Krishna Exporters ආයතනය මෙම වසරේදී පමණක් ඉන්දීය රුපියල් කෝටි 6,000 ක ලාභයක් උපයා තිබුණා. එය මෙරට මුදලින් කෝටි 15,000 කට ආසන්නයි.
එම ආයතනයේ සේවය කරන සේවකයින් ගණන 5500ක්.
මෙම තත්ත්වය තුල ආයතනයේ සේවය සදහා ඉන්දියාව පුරා රැකියා අපේක්ෂිතයින්ගේ දැඩි ඉල්ලුමක් පවතින බවද ඉන්දීය මාධ්‍ය වාර්තා සදහන් කළා.

 

 

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න

Close
%d bloggers like this: