නාසා යුධ රොබෝව පුපුරා යයි (Video)

යුධ කටයුතු සදහා භාවිතා කිරීමේ අපේක්ෂාවෙන් නාසා ආයතනය නිර්මාණය කළ RoboSimian නම් රොබෝ යන්ත්‍රය පුපුරා ගොස් තිබෙනවා.
නාසා ආයතනය අනාවරණ කළේ පසුගිය ජුනි 24 වනදා Jet Propulsion Laboratory  හීදි මෙම පිපිරීම සිදුව ඇති බවයි.
කෙසේ වෙතත් එම අවස්ථාවේ එහි රැදී සිටි විද්‍යාඥයන් කිසිවකුට එහිදී හානියක් සිදුව නැහැ.
මේ එම පිපිරීම සිදුවූ ආකාරය දැක්වෙන වීඩියෝවයි.

The machine begins to smoke as its batteries begin to combust

 

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න